Stress behandling med akupunktur kan afbalance og skabe indre ro

Akupunktur og stress behandling

Stress er et medfødt instinkt, som ubevidst kan udløses i kroppen. I en kort, oplevet presset situation stiger koncentrationen af hormonerne kortisol og adrenalin for du kan yde en ekstraordinær indsats. Når situationen er ovre, falder koncentrationen af hormonerne igen. Det er en naturlig og sund reaktion, som kan være nyttig ved f.eks. en eksamenssituation.

Men stress er individuelt. Og vi oplever alle tingene forskelligt. Derfor stresses vi også forskelligt. 

En stress situation huskes af hjernen. Hvis du klarede situationen godt, bliver du mindre stresset næste gang, du står i samme situation. Men gik det ikke så godt, bliver du meget stresset næste gang du konfronteres med situationen igen. Og bliver situationen ikke løst, kan der startes en kronisk stress reaktion, som styres af tankerne.

Kronisk stress påvirker også din arbejdsindsats, dit sociale liv og din livskvalitet generelt

Hos det moderne menneske kan stress instinktet udløses af et konstant, mentalt oplevet pres af forskellig karakter. Hvis stress instinktet er tændt gennem flere måneder eller år, opstår langvarig, kronisk stress. Kroppen er i konstant alarmberedskab, og det er skadeligt. Det slider på kroppen og hjernen, som nedbrydes ganske langsomt. 

Kronisk stress påvirker også din arbejdsindsats, dit sociale liv og din livskvalitet generelt. Ofte mærker du ikke den langvarige stress, da du gradvist vænnes til den. Det er en del af at have stress. Men det gør den ikke mindre farlig. 

Oplever du nedenstående symptomer?

  • Oplever du en “knuen” i brystet eller maven?
  • Er du unaturlig træt og sover dårligt om natten?
  • Har du mange tanker, som kører i ring?
  • Mærker du uro i kroppen og en indre modstand?
  • Har du unaturlig anspændt i nakke, skulder og kæbe?
  • Er du irriteret og har du mindre overskud til at være social?
  • Og har du en følelse af at være konstant i tidsnød?

Så kan du være ramt af stress. Men stress kan også vise sig på mange andre måder, da stress er individuelt. Det er vigtigt, at du lytter til din krop og tager symptomerne alvorligt.

Angst og depression

Ved alvorlig stress er der mulighed for, at der kan opstå angst og depression.

Men angst og depression kan også være særskilte lidelser, som ikke nødvendigvis har en sammenhæng med stress.